Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Rindkopa Rindkopa. Rindkopas galvenā doma.
2. Vietvārdi Vietvārdi - īpašvārdi, kas apzīmē ģeogrāfiskus objektus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rindkopas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Rindkopu skaita noteikšana teksta fragmentā.
2. Vārdšķiru noteikšana rindkopās 3. izziņas līmenis augsta 4 p. No dotā teksta fragmenta jāizraksta pirmais lietvārds, jānosaka tā dzimte, skaitlis, jautājums.
3. Pilsētu nosaukumi 2. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc attēla un apraksta jānosaka pilsēta.
4. Pilsētas nosaukuma, attēla un apraksta saskaņošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc dotā apraksta jānosaka pilsētas vai popilāra tūrisma objekta nosaukums, jāpievieno atbilstošs attēls.
5. Vietvārdu iedalījums grupās 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Dotie vietvārdi jāgrupē - pilsēta, ezers, upe. Visiem vietvārdiem jāatrod vieta.
6. Vietvārdam piemērota apraksta un attēlu piemeklēšana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Dots pilsētas vai populāra tūrisma galamērķa vietvārds, pēc tā jāpiemeklē piemērots apraksts un attēli.
7. Liekā vārda izrakstīšana no vietvārdu rindas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotie vietvārdi jāgrupē - pilsēta, ezers, upe. Visiem vietvārdiem jāatrod vieta.
8. Vietvārdu dzimtes noteikšana 1. izziņas līmenis zema 4 p. Dotie vietvārdi jāgrupē pēc dzimtes.
9. Vietvārda atpazīšana, analizēšana 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Teikumā jāatpazīst vietvārds, jāveic tā analīze (dzimte, skaitlis, locījums).
10. Darbs ar tekstu par vietvārdiem 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Jāatbild uz jautājumiem par doto tekstu - testa atbilde, ierakstāma atbilde.
11. Informācijas meklēšana tekstā par vietvārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotajā teksta fragmentā jāatrod informācija un jāizvēlas pareizā atbilde.
12. Vietvārda analīze 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Vietvārda analīze, jānosaka, vai tas ir lokām, sugas vai īpašvārds, ko nosauc, jānosaka tā dzimte, skaitlis, locījums.
13. Vietvārdu grupēšana un analīze 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Vietvārda analīze, jānosaka, vai tas ir lokām, sugas vai īpašvārds, ko nosauc, jānosaka tā dzimte, skaitlis, locījums.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdšķiras rindkopās Citi vidēja 1 p. Pirmā lietvārda izrakstīšana no otrās indkopas. Rindkopu atšķiršana, vārdšķiru noteikšana teikumā.
2. Vietvārdu grupēšana Citi vidēja 3 p. Dotie vietvārdi jāgrupē - pilsēta, ezers, upe.
3. Aprakstam atbilstošas vietas un attēla noteikšana Citi vidēja 4 p. Dots pilsētas vai populāra tūrisma galamērķa vietvārds, pēc tā jāpiemeklē piemērots apraksts un attēli.
4. Vietvārdu atšķiršana no citiem īpašvārdiem Citi vidēja 1 p. No dotajiem vārdiem jāatzīmē tie īpašvārdi, kuri nav vietvārdi.
5. Vietvārda ierakstīšana pareizā formā Citi vidēja 1 p. Dots vietvārds, tas jāpārveido atbilstošā locījumā un jāieraksta teikumā tukšajā vietā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rindkopa, vietvārdi 00:18:00 vidēja 26 p. Uzdevumi par rindkopām, vietvārdiem, vietvārdu analīzi (dzimtes, skaitļa, locījuma noteikšanu).

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vietvārdi, rindkopas 00:18:00 vidēja 10 p. Uzdevumi par vietvārdiem, to gramatisko analīzi, rindkopu skaita noteikšana, vārdšķiru noteikšana rindkopās.