Teorija

Uzdevumi

1. Gaiss

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Gaisa piesārņojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Gāzveida vielas daudzuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Gaisa piesārņojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Ugunsgrēka dzēšanas paņēmieni

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Ozons

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Ozons

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Ozons

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Gaiss

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Ozons

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Metodiskie materiāli