Teorija

Uzdevumi

1. Gaiss

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Gaisa piesārņojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Gāzveida vielas daudzuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Gaisa piesārņojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Ugunsgrēka dzēšanas paņēmieni

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Ozons

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Ozons

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Ozons

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 1. daļa. Katlakmens nogulsnes (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Gaiss

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Ozons

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem