Skābie lieti
Skābais lietus ir jebkurš nokrišņu veids, kurš ir piesārņots ar skābajiem oksīdiem un tam ir zems pH līmenis.
Skābais lietus galvenokārt novērojams daudzās Eiropas valstīs un ASV. Tas negatīvi ietekmē ūdeņus, paaugstinot to skābumu tiktāl, kamēr tajos nomirst visi tur esošie augi un dzīvnieki. Arī mežos un citur tas rada ļoti lielus postījumus. Skābā lietus sekas ASV vien ir 13 miljonus dolāru lielas. No mežu izzušanas vien līdz gadsimta beigām būs ap 1,75 miljardu dolāru lieli zaudējumi.
 
Skābo lietu rašanās process:
Untitled.png
  
Ķīmiskās reakcijas, kuras ataino procesu:
SO3+H2OH2SO4
SO2+H2OH2SO3
4NO2+2H2O+O24HNO3
  
Gaisa sadalīšana
Gaisa sadalīšanas procesā vispirms gaisu attīra no mehāniskajiem piemaisījumiem, piemēram, putekļiem, tad gaisu saspiež, lai procesu padarītu efektīvāku (palielinātu rezultātu). Kad gaiss ir attīrīts seko atdalīšana no ūdens un oglekļa dioksīda. Gaisu ļoti zemā temperatūrā sašķidrina un vēlāk to destilē un iegūst vajadzīgās gāze. Iegūtās gāzes vēlreiz attīra un sašķidrina.
 
Gaisa attīrīšanas shēma:
YCUZD_170323_5026_19.svg
Skābekli izmanto metalurģijā, elpošanai aviācijā, medicīnā arī ugunsdzēsēji. Slāpekli izmanto minerālmēslu ražošanā. Argonu izmanto ķīmijā kā inertu gāzi.
Atsauce:
http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_8/index.html
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sk%C4%81bais_lietus