Gaisa kvalitātes monitorings ir gaisa kvalitātes pārbaude, lai uzzinātu vai gaisā nav kaitīgās vielas, kas var kaitēt cilvēka veselībai.
Gaisa piesārņojuma ietekme
uz cilvēka veselību:
• gļotādas kairinājums
• elpošanas orgānu slimības
• alerģijas
• ļaundabīgi audzēji
smaogsķīnā.png
Smogs Ķīnā
Gaisa kvalitātes monitoringa vietas Latvijā:
1 – Rīga (6 kontroles stacijas)
2 – Ventspils (2 kontroles stacijas)
3 – Olaine (1 kontroles stacija)
4 – Liepāja (1 kontroles stacija)
5 – Nīgrande (1 kontroles stacija)
6 – Rēzekne (1 kontroles stacija)
7 – Rucava (1 kontroles stacija)
8 – Zosēni (1 kontroles stacija)
monitoringsLV.png
Vielas, kuru daudzumu nosaka dažādās gaisa monitoringa stacijās Latvijā:
1)  Sēra(IV) oksīds SO2
2)  Slāpekļa(IV) oksīds NO2
3)  Oglekļa(II) oksīds \(CO\)
4)  Ozons O3
5)  Benz(a)pirēns C20H12
6) Kopējais cieto daļiņu (putekļu) daudzums gaisā [\(PM10\)].
būda.png
Atsauce:
http://www.meteo.lv/upload_file/GADA%20PARSKATI/Parskats2008_both.pdf
http://www.flickr.com/photos/pagedooley/386198516/sizes/l/
http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_8/index.html