Gaisu piesārņojošo vielu izcelsme un ietekme vidē
Piesārņojošā viela  
Izcelsme
Ietekme uz vidi
Sēra dioksīds 
SO2
Katlumājās, sadedzinot akmeņogles, mazutu, kūdru
Izraisa vides paskābināšanos
Skābo lietu veidā ietekmē visu dzīvo un nedzīvo (ēkas, pieminekļi)
Kairina deguna, elpvada gļotādu, aerosola veidā iekļūst plaušās
Izraisa augu lapu atmiršanu vai dzeltēšanu
Oglekļa dioksīds
CO2
Degšanas un rūgšanas procesos
Izraisa siltumnīcas efektu
Oglekļa monoksīds
CO
Ķīmiski nepilnīgā sadegšanā, arī automašīnu iekšdedzes dzinējos - gāzi izpūtējos to uz katalizatora pārveido par CO2
Dzīvo organismu sadalīšanās procesos
Toksiska iedarbība, kuras pamatā ir spēja aizstāt skābekli hemoglobīnā
Savienojoties ar gaisa skābekli, izveido siltumnīcas efektu radošo CO2
Slāpekļa dioksīds
NO2
Visos sadegšanas procesos augstā temperatūrā (arī automašīnu iekšdedzes dzinējos)
Toksiska viela
Skābo lietu veidā nodara bojājumus augu valstij (sevišķi jutīgi ir skujkoki)
NO2 fotoķīmiski reaģē ar nepilnīgi sadegušiem ogļūdeņražiem un veido toksisku vielu — ozonu
Benzols
Benzīna izgarojums, veido 2—4% sastāva
Automašīnu izplūdes gāzēs
Mežu ugunsgrēkos
Kancerogēns, var izraisīt leikēmiju
Bojā orgānus, kas nodrošina eritrocītu veidošanos, bojā hromosomas
Izraisa nervu sistēmas depresiju, krampjus
Toluols
Degvielas izgarojums
Automašīnu izplūdes gāzēs
Ietekmē nervu sistēmu, bojā galvas un kaulu smadzenes
Izraisa dzīvo šūnu mutācijas
Rada nogurumu, atmiņas un ēstgribas zudumu; liela deva rada eiforiju, bezsamaņu, pat nāvi
Ozons
O3
Elektrības izlādes procesos dabā (zibens) un saimnieciskajā darbībā
Fotoķīmiskās reakcijās ultravioleto staru ietekmē
Veido fotoķīmisko smogu
Ļoti spēcīgs oksidētājs — kairina acis, izraisa bronhītu, bojā plaušas, rada gļotas, veicina astmas attīstību
Rada nervu sistēmas traucējumus
Formaldehīds
HCHO
Fotoķīmiskās reakcijās
Cigarešu dūmos
Siltumizolējošos materiālos, līmētās skaidu plāksnēs
Insekticīdos
Kancerogēna viela
Kairina acis, degunu un rīkli
Izraisa ādas un plaušu alerģiju
Putekļi un aerosoli
Katlumāju pelnos
Organiskajos putekļos (no koksnes, miltiem, graudiem, kūdras)
Celtniecības materiālu ražošanā
Metālu kausēšanā
 Kairina gļotādu, rada elpošanas orgānu saslimšanu
Rada alerģiskas, onkoloģiskas saslimšanas