Ozons
Ķīmiskās īpašības.
Ozons ir ķīmiski aktīvāks par skābekli.
Sudrabs nereaģē ar skābekli, bet reaģē ar ozonu6Ag+O33Ag2O
Ozona molekula sadalās veidojot atomāro skābekli, tieši atomārais skābeklis ir indīgs un ķīmiski aktīvāks par skābekli.
  
Ozona izmantošana
Ozonam raksturīga stipri izteikta antibaktericīdā iedarbība, kā rezultātā nelielās koncentrācijās to izmanto ārstniecībā, bet lielākās koncentrācijās - atsvaidzināšanas un dezinfekcijas iekārtās, tai skaitā:
• gaisa atsvaidzinātāju ražošanā, jo, pateicoties ozona ķīmiskajai aktivitātei, tas sadala un pārveido smakas izraisošās molekulas;
• pārtikas apstrādē, jo ozons aizkavē pārtiku bojājošo baktēriju vairošanos, kā rezultātā produkti ilgāk paliek svaigi un saglabā savas dabiskās garšas īpašības un lēnāk noveco;
• lopkopībā, jo ozons noteiktās koncentrācijās oksidē taukus un maina gremošanas procesu, kā rezultātā nobarojamos lopus iespējams padarīt liesākus;
• ūdens bagātināšanā un attīrīšanā , jo ozons iznīcina daudzas ūdenī sastopamās kaitīgās baktērijas;
• gaisa bagātināšanā, lai uzlabotu gaisa kvalitāti un nodrošinātu, piemēram, produktu ilgāku uzglabāšanu.
 
Ozona iegūšana
Rūpniecībā ozonu iegūst apstrādājot gaisu ar lielu spriegumu.
Dabā ozons rodas no skābekļa ultravioleto staru ietekmē 3O2UV2O3
Zibens izlādes laikā.
Zibens izlādes laikā izdalās liels elektriskās strāvas daudzums, kas pārvērš skābekli ozonā, ķīmiskā reakcija, kas ataino procesu:
3O2elektr.str.2O3
zibens.png
Ozona pierādīšana
Ozona klātbūtni var noteikt pēc smaržas.
Pēc ķīmiskās reakcijas:
O3+2KIK2O+I2+O2
cietes klīsteris joda klātbūtnē krāsojās zils.
 
Atsauce:
http://www.dzm.lu.lv/dbz/IT/D_12/default.aspx@tabid=3&id=390.html
http://www.funscrape.com/Search/1/thunder.html