Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Gaiss 1p.
2. Gaisa piesārņojums 1p.
3. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana 2p.
4. Gāzveida vielas daudzuma aprēķināšana 1p.
5. Gaisa piesārņojums 1p.
6. Ugunsgrēka dzēšanas paņēmieni 1p.
7. Gaisu piesārņojošās vielas 1p.