Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Gaiss Gaisa sastāvs, piesārņojums un izmantošana
2. Gaisa kvalitātes monitorings Gaisa kvalitātes monitorings
3. Skābie lieti un gaisa attīrīšana Skābie lieti un gaisa attīrīšana
4. Gāzu moltilpuma un tilpuma aprēķināšana Gāzu moltilpuma un tilpuma aprēķināšana
5. Gaisu piesārņojošo vielu izcelsme un ietekme vidē Gaisu piesārņojošo vielu izcelsme un ietekme vidē
6. Ugunsgrēka dzēšanas paņēmieni Ugunsgrēka dzēšanas paņēmieni
7. Ozons Ozona uzbūve, izplatība dabā un fizikālās īpašības
8. Ozons Ozona ķīmiskās īpašības, izmantošana, iegūšana un pierādīšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaiss 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Gāzu tilpumdaļas gaisā
2. Gaisa piesārņojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Gaisa piesārņojuma avoti
3. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana
4. Gāzveida vielas daudzuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķini vielas daudzumu!
5. Gaisa piesārņojums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vielas, kas piesārņo gaisu
6. Ugunsgrēka dzēšanas paņēmieni 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Riski dzēšot ugunsgrēku, ugunsgrēka izcelšanās
7. Ozons 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ozona uzbūve
8. Ozons 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ozona fizikālās īpašības
9. Ozons 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ozona izmantošana

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Katlakmens nogulsnes (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni secina par ķīmisko pārvērtību un reaģējošām vielām.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaisu piesārņojošās vielas Citi vidēja 1 p. Nosaki piesārņojumu pēc izcelsmes!

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaiss 00:30:00 vidēja 8 p. Zināšanu pārbaude par tematu gaiss
2. Ozons 00:20:00 vidēja 3 p. Ozona slāņa noārdīšanās iemesli, ozona veidošanās, ozona izmantošana, ozons kā vienkārša viela