Teorija

Uzdevumi

1. Ūdeņraža izplatība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Ūdeņraža atoma uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Ūdeņradis minerālu sastāvā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Ūdeņraža fizikālās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Ūdeņraža uzkrāšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Ūdeņraža ķīmiskās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Ūdeņraža iegūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Ūdeņradis dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Ūdeņradis II

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem