Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

3p.
1. Ūdeņradis minerālu sastāvā 1p.
2. Ūdeņraža ķīmiskās īpašības 1p.
3. Ūdeņraža ķīmiskās īpašības 1p.