Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Ūdeņraža izplatība 1p.
2. Ūdeņraža atoma uzbūve 2p.
3. Ūdeņraža fizikālās īpašības 1p.
4. Ūdeņraža uzkrāšana 1p.