Ūdeņraža iegūšana
 
Ražošanā ūdeņradi iegūst sadalot metānu                                 
CH410000CC+2H2
CH4+H2Ot0CO+3H2
Nelielu ūdeņraža iegūst elektrolizējot ūdeni, sadalot ūdeni ar līdzstrāvu
2H2Olidzst.2H2()+O2(+)
 
Laboratorijas iegūšanas paņēmieni
Ūdeņradis rodas aktīvam (sārmu vai sārmzemju)metālam reaģējot ar ūdeni:
2Na+2H2O2NaOH+H2
Ca+2H2OCa(OH)2+H2
Alumīnijs reaģē dzīvsudraba klātbūtnē                                                                                             
2Al+6H2OHg2Al(OH)3+3H2
 
Alumīnijs ir pārklāts ar plānu oksīda plēvi, kura pasargā metālu no ārējās vides.
 
Magnijs reaģē ar ūdeni karsējot                                                       
Mg+2H2O1000CMg(OH)2+H2
Cinks reaģē ar ūdens tvaiku temperatūrā 600 grādi pēc Celsija
Zn+H2O6000CZnO+H2
 
Dzelzs reaģē ar ūdeni temperatūrā 750 grādi pēc Celsija
3Fe+4H2O7500CFe3O4+4H2
Ūdeņradi var iegūt metāliem reaģējot ar skābēm                                                      
Zn+2HClZnCl2+H2
Cu, Ag, Au, Hg, Pt neizspiež ūdeņradi.
 
Svarīgi!
Koncentrēta slāpekļskābe un koncentrēta sērskābe ar metāliem reaģē savādāk un neizspiež ūdeņradi.
Ūdeņradis rodas metālu hidrīdiem reaģējot ar ūdeniKH+H2OKOH+H2
Ūdeņradis rodas cinkam, alumīnijam vai silīcijam reaģējot ar sārma (bāzes) šķīdumu
Zn+KOH+H2OK2[Zn(OH)4]+H2
2Al+2KOH+6H2O2K[Al(OH)4]+3H2
2Si+4KOH+2H2O2K2SiO3+3H2