Ūdeņraža uzkrāšana
Izspiežot gaisu:
 
Cinka un sālsskābes rekcijā izdalās ūdeņradis, kas ir vieglāks par gaisu, tāpēc ceļas uz augšu, ūdeņradi uzkrāj augšējajā mēģenē no tās izspiežot gaisu.
h2izspiežotgaisu.png
 
Izspiežot ūdeni:
  
Cinka un sālsskābes reakcijā iegūst ūdeņradi, pa gāznovadcauruli to no vada uz mēģeni, kura ir iegremdēta ūdenī, ūdeņradis izspiež ūdeni un uzkrājās mēģenē
h2izspiežotūdeni.png
 
Gadījumos, kad jāiegūst lielāks ūdeņraža daudzums izmanto Kipa aparātu.
 
Kipa aparātu izmanto arī citu gāzu iegūšanai, piemēram, CO2unH2S.
YCUZD_170323_5026_36.svg
Pierādīšana
Ūdeņradi pierāda to uzkrājot mēģenē un aizdedzinot 2H2+O2to2H2O, ļoti ātri sadeg (sprāgst).