Ūdeņraža ķīmiskās īpašības
Reaģē ar metāliem
Ūdeņradis savienojas ar sārmu metāliem,
sārmzemju metāliem un alumīniju,
veidojot metālu hidrīdus, reakcijas notiek karsējot.
2K+H2t2KH
2Na+H2t2NaH
Ca+H2tCaH2
2Al+3H2t2AlH3
 
Reaģē ar nemetāliem
Reaģē ar halogēniem (F2Cl2Br2)
H2+F22HF 
reakcijas produkts ir gāze
H2+Br2t2HBr 
reakcijas produkts ir gāze
H2+Cl2t2Hcl 
reakcijas produkts ir gāze
Ūdeņradis deg skābeklī
O2+2H2t2H2O
Reaģē ar slāpekli
3H2+N2t2NH3 
reakcijas produkts ir gāze
Reaģē ar sēru
  
H2+StH2S
reakcijas produkts ir gāze
Reaģē ar oglekli
2H2+CtCH4
 
Reaģē ar saliktām vielām
Ūdeņradis spēj reducēt metālus no oksīdiem.
Vispārīgi:
MexOy+yH2txMe+yH2O
 
WO3+3H2tW+3H2O
reducē volframu no volframa oksīda
CuO+H2tCu+H2O
reducē varu no vara oksīda