Ūdeņraža vieta periodiskajā tabulā
Ūdeņraža atoma uzbūve
Kodola uzbūve
1 protons kodolā, kodola lādiņš +1, neitronu skaits var būt dažāds - protijā neitronu nav, deitērijā 1 neitrons, tritijā 2 neitroni.
  
  
 
Elektronapvalka uzbūve.
Vienīgajā enerģijas līmenī ir viens elektrons.
h2 atoms.png
Ūdeņraža atoma uzbūves shēma
 
 Ūdeņraža molekulas uzbūve:
 
Ūdeņraža molekulas formula ir H2
Molekula sastāv no diviem ūdeņraža atomiem, kuri savā starpā saistīti ar nepolāru ķīmisko saiti.
h2.png
 
Ūdeņraža fizikālās īpašības:
Gāze
Bez krāsas
Bez smaržas
Bez garšas
Kušanas temperatūra -259 grādi pēc Celsija skalas
Viršanas temperatūra -253  grādi pēc Celsija skalas
Blīvums = 0,089g/l (visvieglākā viela)
Blīvums pret gaisu 0,069
Nevada siltumu un elektrību.
Atsauce:
http://science.widener.edu/svb/molecule/jpeg/
http://www.kwugirl.com/cyberspace/design.html