Teorija

Uzdevumi

1. Elementu simboli un izruna

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Vielas uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Vienkāršas un saliktas vielas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Vienkāršas un saliktas vielas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Ķīmiskie elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Periodiskā tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Vielas sastāva nezūdamība un atommasa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Atoma kodols

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Atomi

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Elementu vieta periodiskajā tabulā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 1. daļa. Protonu skaits (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Diag. darbs. ĶEPT lietošana (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Diag. darbs. ĶEPT lietošana (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Diag. darbs. ĶEPT lietošana (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Diag. darbs. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Diag. darbs. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Diag. darbs. Atoma kodola uzbūve (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Diag. darbs. ĶEPT lietošana (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Diag. darbs. ĶEPT lietošana (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Diag. darbs. Vienkāršo vielu klasifikācija (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Atoms

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Elektronapvalks

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Periodiskā tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem