Kodola uzbūve
• Protonu skaits kodolā
• Kodola lādiņš
• Ja ir dota izotopa atommasa, tad arī neitronu skaits
KEPT_atoma_rakst (1).svg
 
Protonu skaits sakrīt ar elementa kārtas skaitli (atomskaitli): oglekļa atomā ir \(6\) protoni.
Kodola lādiņš sakrīt ar kārtas skaitli (atomskaitli): oglekļa atoma lādiņš ir \(+6\).
Svarīgi!
Neitronu skaitu aprēķina, no izotopa masas skaitļa atņemot atomskaitli.
C612 neitronu aprēķins: \(12-6=6\) neitroni.
Elektronapvalka uzbūve
• Elektronu skaits elektronapvalkā
• Enerģijas līmeņu skaits
• A grupas elementiem -  arī elektronu skaits ārējā enerģijas līmenī.
 
Elektronu skaits sakrīt ar kārtas skaitli (atomskaitli) - 6 elektroni.
Enerģijas līmeņu skaits sakrīt ar perioda (horizontālās rindas periodiskajā tabulā) kārtas skaitli - 2 enerģijas līmeņi.
  
Elektronu skaits ārējā enerģijas līmenī A grupas elementiem sakrīt ar grupas (vertikālās rindas) skaitli - ogleklim ir 4 elektroni ārējā enerģijas līmenī.

tabula_lv (1) (2).svg