Elektronapvalka uzbūve
Svarīgi!
Elektronu skaits atoma elektronapvalkā sakrīt ar dotā elementa kārtas skaitli periodiskajā tabulā.
Piemērs:
Skābekļa atomā ir 8 elektroni.
Zelta elektronapvalkā atrodas 79 elektroni.
Elektronapvalkā elektroni izvietojas enerģijas līmeņos. Jo kodolam tuvāk kustās elektroni, jo mazāks ir enerģijas krājums.
atomastrukt.png
Svarīgi!
Enerģijas līmeņu skaits A grupas elementa atomu elektronapvalkā sakrīt ar grupas perioda numuru periodiskajā tabulā, periodi ir horizontālās elementu rindas.
Enerģijas līmenis ir aprēķināms pēc formulas 2n2,
kur n- enerģijas līmeņa nosaukums.
Pirmajā enerģijas līmenī spēj izvietoties 2 elektroni, 2. līmenī 8 elektroni, 3. līmenī 18 elektroni.
Svarīgi!
A grupu elementiem elektronu skaits ārējā (tālāk no kodola) sakrīt ar grupas numuru.
Grupas ir vertikāli izvietotās rindas periodiskajā tabulā.
Piemērs:
2. A grupas elementu elektronapvalkā ārējā enerģijas līmenī ir 2 elektroni
Atsauce:
http://www.koiquest.co.uk/What%20is%20an%20Atom.htm