Izotopi
Izotopi ir atomi, kuru kodolos ir vienāds skaits protonu, bet dažāds skaits neitronu.
Izotopi tā ir nosaukti, jo atrodas vienā un tai pašā periodiskās sistēmas vietā - tiem ir vienādas (vai gandrīz vienādas) ķīmiskās īpašības.
Kā piemēru var minēt ūdeņraža atomus, kuriem var būt vienāds skaits protonu, bet atšķirīgs skaits neitronu, tātad šie atomi ir dažādi izotopi, ko sauc par protiju, deitēriju un tritiju.
 
atom123.svg
 
isotop.svg
 
Protiju sauc par vieglo ūdeņradi, bet deitēriju un tritiju par smago ūdeņradi.
Zemes garozā no ūdeņraža izotopiem, protija atomi sastāda 99,9885%, deitērija atomi 0,0115%, tritija atomi uz zemes ir tikai daži kilogrami.
Svarīgi!
Protiju apzīmē - P, deitēriju - D, Tritiju -T.
  H2O molekulu veidi:
• P2O - vieglais ūdens
• D2O,T2O - smagais ūdens. Smagais ūdens ir indīgs.
  
Daļiņu atrašana izotopā:
atomnumurs.svg
 
Atsauce:
http://www.goerudio.com/izpratnes-lapa/izotops