Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Elementu simboli un izruna 2p.
2. Ķīmiskie elementi 1p.
3. Vielas sastāva nezūdamība un atommasa 2p.
4. Periodiskā tabula 1p.
5. Izotopi 2p.