Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

16p.
1. Elementa atomnumurs 1p.
2. Atoms un tā uzbūve 1p.
3. Elementārlādiņi 2p.
4. Atoma kodols 2p.
5. Atoma kodols 3p.
6. Izotopi 2p.
7. Atoma kodols 5p.