Ievads vielu mikropasaulē
Vielas sastāv no molekulām.
Par molekulām sauc vissīkākās dotās vielas daļiņas, kas saglabā vielas ķīmiskās īpašības.
Skābeklis sastāv no skābekļa molekulām
o2molekula.bmp
Ūdens sastāv no ūdens molekulām
h2omolekula.png
Molekulas nepārtraukti un haotiski kustas. Visstraujāk kustas gāzveida vielas molekulas, lēnāk kustas šķidras vielas molekulas, cietu vielu molekulas kristālos svārstās.
  
Molekulas sastāv no atomiem.
Par atomiem sauc vismazākās ķīmiski nedalāmās daļiņas, kas ietilpst visu vielu sastāvā.                                                                                                                 
atoms.png
Katram atomam ir sava noteikta masa.
Atomi sastāv no vēl sīkākām daļiņām - protoniem, neitroniem un elektroniem.
Starp atomiem un molekulām darbojas pievilkšanās un atgrūšanās spēki.
Joni
Joni ir elektriski lādētas daļiņas, kas rodas, ja vielas atomi vai atomu grupas zaudē vai pievieno vienu vai vairākus elektronus.
Ja atoms zaudē vienu vai vairākus elektronus, veidojas pozitīvais jons jeb katjons. Ja atoms pievieno vienu vai vairākus elektronus, veidojas negatīvais jons jeb anjons. Ja atoms vai atomu grupa zaudē vai pievieno vienu elektronu, veidojas vienvērtīgais jons. Ja atoms vai atomu grupa zaudē vairākus elektronus, veidojas daudzvērtīgais jons.
  
Nātrija jona veidošanās no nātrija atoma:
YCUZD_170323_5026_1.svg
Atsauce:
http://2009rt8sciashmita.wordpress.com/2010/03/page/2/
http://generalkulture.blogspot.com/2011/11/pourquoi-et-comment-leau-eteint-elle-le.html
http://www.meddlingkids.org/wp-content/uploads/2012/08/atom.gif
http://www.windows2universe.org/physical_science/chemistry/molecules_vibrate.html