Teorija

Uzdevumi

1. Disociācijas vienādojums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Jonu daudzums šķīdumā

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Sārmu disociācija

Grūtības pakāpe: zema

2
4. pH aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
5. pH aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Jonu koncentrācija

Grūtības pakāpe: zema

2
7. pH aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

5
8. Sāls šķīduma neitrāla vide

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Sāls šķīduma skāba vide

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Sāls šķīduma bāziska vide

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Sāls šķīduma vides pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

8
12. Sāls šķīduma vide

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Hidrolīzes vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Treniņš "pH līmenis un jonu koncentrācija"

Grūtības pakāpe: zema

6
2. Treniņš par tēmu "Elektrolītiskā disociācija"

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Metodiskie materiāli