24. aprīlis - ĶĪMIJA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Ķīmiskā elementa atrašanās vieta periodiskajā tabulā

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Ķīmisko elementu iedalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Elektronu izvietojums ķīmiskā elementa atoma kodola elektronapvalkā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Ķīmisko elementu īpašību maiņa ķīmisko elementu periodiskajā tabulā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Ķīmisko elementu oksidēšanās pakāpe savienojumos

Grūtības pakāpe: vidēja

5
6. Oksīda masas aprēķināšana pēc reakcijas vienādojuma

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Ķīmisko vielu agregātstāvoklis

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Oksīdu iedalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Vielas daudzuma aprēķins, ja zināms izreaģējušā ūdens tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Elementu oksidēšanās spēja

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Elementu reducēšanās spēja

Grūtības pakāpe: zema

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 1. daļa. Vielu ķīmiskās formulas (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 1. daļa. Vielu ķīmiskās īpašības (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļa. Oksidēšanās pakāpes (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 1. daļa. Oksidēšanās pakāpes (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļa. Oksīdi (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļa. Silīcija oksīds (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 1. daļa. Oksidēšanās pakāpes (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 1. daļa. Oksidēšanās pakāpes (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1. daļa. Oksīdu klasificēšana (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 2. daļa. Oksidēšanās-reducēšanās reakcija (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Ķīmisko elementu periodiskā tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem