Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas uzbūve Ķīmisko elementu periodiskās tabulas uzbūve.
2. Ķīmisko elementu metālisko un nemetālisko īpašību maiņa periodiskajā tabulā Ķīmisko elementu īpašību maiņa ķīmisko elementu periodiskajā tabulā.
3. Oksidēšanās un reducēšanās procesi Tiek izskaidroti oksidēšanās un reducēšanās procesi.
4. Oksīdu iedalījums Oksīdu iedalījums bāziskajos, amfotērajos, skābajos un sāļus neradošajos oksīdos
5. Oksīdu ķīmiskās īpašības Bāzisko, amfotēro un skābo oksīdu ķīmiskās īpašības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmiskā elementa atrašanās vieta periodiskajā tabulā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zinot grupu un periodu kurā atrodas ķīmiskais elements spēj to nosaukt.
2. Ķīmisko elementu iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ķīmisko elementu iedalījums ķīmisko elementu periodiskajā tabulā balstoties uz to īpašībām.
3. Elektronu izvietojums ķīmiskā elementa atoma kodola elektronapvalkā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Elektronu izvietojuma noteikšana ķīmiskā elementa atoma kodola elektronapvalkā.
4. Ķīmisko elementu īpašību maiņa ķīmisko elementu periodiskajā tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ķīmisko elementu īpašību noteikšana, pamatojoties uz to atrašanās vietu ķīmisko elementu periodiskajā tabulā.
5. Ķīmisko elementu oksidēšanās pakāpe savienojumos 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Ķīmisko elementu oksidēšanas pakāpes noteikšana.
6. Oksīda masas aprēķināšana pēc reakcijas vienādojuma 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Oksīda masas aprēķins, ja ir zināms reaģējošo vielu tilpums un molārā koncentrācija.
7. Ķīmisko vielu agregātstāvoklis 2. izziņas līmenis zema 2 p. Ķīmisko elementu agregātstāvokļa noteikšana.
8. Oksīdu iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Spēj noteikt kurai grupai pieder oksīds.
9. Vielas daudzuma aprēķins, ja zināms izreaģējušā ūdens tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Oksīda vielas daudzuma aprēķins, ja ir zināms izreaģējušās vielas tilpums.
10. Elementu oksidēšanās spēja 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Elementa oksidēšanās spējas noteikšana.
11. Elementu reducēšanās spēja 1. izziņas līmenis zema 1 p. Elementa reducēšanās spējas noteikšana.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Vielu ķīmiskās formulas (2019) Citi vidēja 1 p. Skolēns aprēķina rutila ķīmisko formulu, balstoties uz tā sastāvu.
2. 1. daļa. Vielu ķīmiskās īpašības (2019) Citi vidēja 1 p. Skolēns secina par vielu amfotērajām īpašībām, balstoties uz ķīmisko reakciju vienādojumiem.
3. 1. daļa. Oksidēšanās pakāpes (2018) Citi vidēja 1 p. Skolēni nosaka elementa augstāko un zemāko oksidēšanas pakāpi pēc elektronformulas.
4. 1. daļa. Oksidēšanās pakāpes (2018) Citi vidēja 1 p. Skolēni nosaka sēra oksidēšanas pakāpi savienojumos.
5. 1. daļa. Oksīdi (2018) Citi vidēja 1 p. Skolēni klasificē oksīdus pēc to ķīmiskā sastāva un īpašībām.
6. 1. daļa. Silīcija oksīds (2018) Citi vidēja 1 p. Skolēni secina par silīcija oksīda reaģētspēju.
7. 1. daļa. Oksidēšanās pakāpes (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni nosaka un salīdzina elementu oksidēšanas pakāpi savienojumos.
8. 1. daļa. Oksidēšanās pakāpes (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni nosaka un salīdzina elementu oksidēšanas pakāpes dotajā savienojumā.
9. 1. daļa. Oksīdu klasificēšana (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni klasificē oksīdus pēc to ķīmiskā sastāva un īpašībām.
10. 2. daļa. Oksidēšanās-reducēšanās reakcija (2018) Citi vidēja 3 p. Skolēni izvieto koeficientus oksidēšanās-reducēšanās reakcijas shēmā pēc elektronu bilances vienādojumiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmisko elementu periodiskā tabula 00:30:00 vidēja 11 p. Dažāda tipa uzdevumi par tēmu "Ķīmisko elementu periodiskā tabula".

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmisko elementu periodiskā tabula 00:30:00 vidēja 5 p. Dažāda tipa uzdevumi par tēmu "Ķīmisko elementu periodiskā tabula".