Katrai oksīdu grupai (izņemot sāļus neradošie oksīdi) ir raksturīgas kopīgas ķīmiskās īpašības.
Svarīgi!
Bāziskie oksīdi reaģē ar skābēm, ūdeni, amfotērajiem un skābajiem oksīdiem.
Bāziskais oksīds + ūdens → bāze
Na2O+H2O2NaOH
 
Bāziskais oksīds + skābe → sāls + ūdens
Na2O+2HCl2NaCl+H2O
 
Bāziskais oksīds + skābais oksīds → sāls
Na2O+SO3Na2SO4
 
Bāziskais oksīds + amfotērais oksīds → sāls
Na2O+ZnOt°Na2ZnO2
Svarīgi!
Amfotērie oksīdi reaģē ar skābēm, bāzēm, bāziskajiem un skābajiem oksīdiem.
Amfotērais oksīds + skābe → sāls + ūdens
ZnO+2HClZnCl2+H2O
 
Amfotērais oksīds + bāze → sāls + ūdens
ZnO+2NaOHt°Na2ZnO2+H2O
 
Amfotērais oksīds + bāziskais oksīds → sāls
ZnO+CaOt°CaZnO2
 
Amfotērais oksīds + skābais oksīds → sāls
ZnO+SO3ZnSO4
Svarīgi!
Skābie oksīdi reaģē ar bāzēm, ūdeni, amfotērajiem un bāziskajiem oksīdiem.
Skābais oksīds + ūdens → skābe
SO3+H2OH2SO4
 
Skābais oksīds + bāze → sāls + ūdens
SO3+2NaOHNa2SO4+H2O
 
Skābais oksīds + bāziskais oksīds → sāls
SO2+Li2OLi2SO3
 
Skābais oksīds + amfotērais oksīds → sāls
SO2+ZnOZnSO3
 
Materiālu izstrādāja M. Vingre