23. maijs - ĶĪMIJA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Kārtas skaitlis

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Protonu skaits

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Elektronu skaits

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Enerģijas līmeņi

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Ārējais enerģijas līmenis

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Neitronu skaits

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Atoma uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Izotopu vidējā relatīvā atommasa

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Izotopu sastāvs

Grūtības pakāpe: augsta

6
10. Alfa sabrukšana

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Alfa sabrukšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Alfa sabrukšana

Grūtības pakāpe: augsta

6
13. Beta sabrukšana

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Beta sabrukšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Beta sabrukšana

Grūtības pakāpe: augsta

6
16. Ārējā līmeņa elektronformula

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Elektronformula

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Ārējā enerģijas līmeņa elektronformula

Grūtības pakāpe: zema

2
19. Elektronformula

Grūtības pakāpe: zema

2
20. Nesapāroti elektroni

Grūtības pakāpe: zema

1
21. Ķīmiskā saite

Grūtības pakāpe: zema

1
22. Ķīmiskā saite

Grūtības pakāpe: zema

1
23. Elektronegativitāte

Grūtības pakāpe: zema

1
24. Kristāliskais režģis

Grūtības pakāpe: zema

1
25. Kristāliskais režģis

Grūtības pakāpe: zema

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 1. daļa. Jonu uzbūve (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 1. daļa. Jonu veidošanās (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļa. Ķīmiskās saites (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 1. daļa. Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļa. Jonu saite (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļa. Ķīmiskā elementa atoma uzbūve (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 1. daļa. Kristālrežģu veidi (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 2. daļa. Elementu elektronformula (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 2. daļa. Kodolreakcijas (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Elementārdaļiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Izotopi un radioaktivitāte

Grūtības pakāpe: augsta

21
3. Elektronformulas

Grūtības pakāpe: vidēja

7
4. Ķīmiskā saite un kristāliskais režģis

Grūtības pakāpe: zema

3

Materiāli skolotājiem