Teorija

Uzdevumi

1. Dispersās sistēmas

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Disperso sistēmu iedalījums

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
3. Piesātināta šķīduma masas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Vielas masas aprēķināšana piesātinātā šķīdumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Piesātināta šķīduma atdzesēšana

Grūtības pakāpe: augsta

4
6. Šķīdības koeficienta nolasīšana

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Šķīdības koeficienta aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Molārā koncentrācija

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Molārā koncentrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Atšķaidīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Atšķaidīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Šķīdība un šķīdības līknes

Grūtības pakāpe: augsta

9
2. Šķīdumu aprēķini

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Metodiskie materiāli