Teorija

Uzdevumi

1. Dispersās sistēmas

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Disperso sistēmu iedalījums

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
3. Piesātināta šķīduma masas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Vielas masas aprēķināšana piesātinātā šķīdumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Piesātināta šķīduma atdzesēšana

Grūtības pakāpe: augsta

4
6. Šķīdības koeficienta nolasīšana

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Šķīdības koeficienta aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Molārā koncentrācija

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Molārā koncentrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Atšķaidīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Atšķaidīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 1. daļa. Aprēķini, balstoties uz ķīmiskās reakcijas vienādojumu (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 1. daļa. Dispersās sistēmas (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļa. Izšķīdušās vielas masas daļa šķīdumā (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 1. daļa. Dispersās sistēmas (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļa. Kalcija jonu koncentrācija (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļa. Vielas šķīdība (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 2. daļa. Pētnieciskā darbība (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 2. daļa. Amonjaks (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. 3. daļa. Piena svaiguma noteikšana (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Šķīdība un šķīdības līknes

Grūtības pakāpe: augsta

9
2. Šķīdumu aprēķini

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem