Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Šķīdības koeficienta nolasīšana 2p.
2. Piesātināta šķīduma masas aprēķināšana 1p.
3. Šķīdības līknes 6p.