Izšķīdušās vielas masas daļa
Lai pilnībā raksturotu šķīdumus, jāzina šķīduma sastāvs. To, cik daudz šķīdumā ir izšķīdušās vielas, var norādīt kā šīs vielas masas attiecību pret visu šķīduma masu. Tā rāda, cik lielu daļu no šķīduma masas sastāda izšķīdušās vielas masa.
 
Izšķīdušās vielas masas daļa ir šīs vielas masas attiecība pret visu šķīduma masu.
 
YCUZD_070223_5011_17.svg
 
Izšķīdušās vielas masas daļa vienmēr ir mazāka par vienu. Tāpēc to bieži vien izsaka simtdaļās vai procentos. Latīņu valodā vārdi pro centum nozīmē "uz simtu", tātad procents ir viena simtā daļa.
 
w=mvmšķīd100%
 
Līdzīgā veidā masas daļu var izteikt tūkstošdaļās jeb promilēs. Nosaukums cēlies no vārdiem pro mille, kas latīņu valodā nozīmē "uz tūkstoti", tātad promile ir viena tūkstošā daļa.
 
Ļoti mazas daļas var izteikt miljondaļās, vienu miljono daļu apzīmējot ar ppm. Apzīmējums ppm izveidots no pirmajiem burtiem angļu valodas vārdos parts per million.
 
Molārā koncentrācija
Ķīmijas laboratorijā, lai norādītu šķīdumā izšķīdušās vielas saturu, parasti lieto molāro koncentrāciju. Šī koncentrācija rāda izšķīdušās vielas daudzumu vienā šķīduma tilpuma vienībā.
 
Izšķīdušās vielas molārā koncentrācija c ir šīs vielas daudzuma n attiecība pret šķīduma tilpumu V.
 
YCUZD_070223_5011_18.svg
 
Molārās koncentrācijas SI mērvienība ir mols uz kubikmetru (mol/m3). Taču parasti lieto šīs mērvienības 1000 reižu mazāku daudzkārtni mols uz litru (mol/l). Mērvienību mol/l ķīmijā mēdz apzīmēt ar lielo burtu M, to rakstot pirms izšķīdušās vielas formulas.
 
2M HCl ir šķīdums, kurā sālsskābes koncentrācija ir 2 moli vienā litrā šķīduma. Runājot par šādu šķīdumu, to sauc par divmolāru sālsskābi.
 
Alkoholisko dzērienu stipruma raksturošanai izmanto etanola tilpumkoncentrāciju. Ja 100ml šķīduma satur 18ml etanola, tad etanola tilpumkoncentrācija ir 18ml etanola 100ml šķīduma. Uz alkoholisko dzērienu etiķetēm to parasti raksturo kā grādus 18° vai 18% vo., vai 18% tilp.
 
Šķīduma blīvums
Gatavojot šķīdumus ar noteiktu izšķīdušās vielas masas daļu, ne vienmēr ir ērti lietot svarus, tāpēc šķidrumus parasti mēra tilpuma vienībās. Pastāv sakarība starp šķīduma masu, šķīduma tilpumu un blīvumu.
 
Šķīduma blīvums ρ ir šķīduma masas m attiecība pret tilpumu V.
 
YCUZD_070223_5011_19.svg
 
Formulu kombinēšana
cizšķīd.vielai=nizšķīd.vielaiVšķīdumamwizšķīd.vielai=mizšķīd.vielaimšķīdumam=nizšķīd.vielaiMizšķīd.vielaiρšķīdumamVšķīdumam
 
Atsauce:
Kaksis Ā., Ķīmija 10. klasei, Lielvārds, 2009, 35 - 39