Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Protonu skaits 1p.
2. Elektronu skaits 1p.
3. Neitronu skaits 1p.
4. Atoma uzbūve 4p.