Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Atoma sastāvdaļas Protoni; neitroni; elektroni.
2. Izotopi Izotopi; vidējā atommasa.
3. Radioaktivitāte un kodolreakcijas Radioaktīvā starojuma veidi; jonizācija.
4. Elektroni atomā Orbitāle; kvantu skaitļi; Hunda likums; elektronformulas.
5. Ķīmiskā saite Kovalentā saite; jonu saite; ūdeņraža saite.
6. Vielas kristāliskais stāvoklis Molekulu, jonu, atomu kristālrežģi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kārtas skaitlis 1. izziņas līmenis zema 1 p. Kārtas skaitļa noteikšana
2. Protonu skaits 1. izziņas līmenis zema 1 p. Protonu skaita noteikšana.
3. Elektronu skaits 1. izziņas līmenis zema 1 p. Elektronu skaita noteikšana.
4. Enerģijas līmeņi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Enerģijas līmeņu noteikšana.
5. Ārējais enerģijas līmenis 2. izziņas līmenis zema 1 p. Elektronu skaita noteikšana ārējā enerģijas līmenī.
6. Neitronu skaits 1. izziņas līmenis zema 1 p. Neitronu skaita noteikšana.
7. Atoma uzbūve 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atoma elementārdaļiņu noteikšana.
8. Izotopu vidējā relatīvā atommasa 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izotopu vidējās relatīvās atommasas aprēķināšana.
9. Izotopu sastāvs 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Procentuāla sastāva aprēķināšana izotopu maisījumā.
10. Alfa sabrukšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Reakcijas papildināšana.
11. Alfa sabrukšana 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reakcijas papildināšana.
12. Alfa sabrukšana 1. izziņas līmenis augsta 6 p. Reakcijas sastādīšana.
13. Beta sabrukšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Reakcijas papildināšana.
14. Beta sabrukšana 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reakcijas papildināšana.
15. Beta sabrukšana 1. izziņas līmenis augsta 6 p. Beta sabrukšanas reakcijas sastādīšana.
16. Ārējā līmeņa elektronformula 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atoma kodola ārējā enerģijas līmeņa formulas sastādīšana.
17. Elektronformula 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atoma elektronformulas sastādīšana.
18. Ārējā enerģijas līmeņa elektronformula 1. izziņas līmenis zema 2 p. Elementa pazīšana pēc ārējā enerģijas līmeņa elektronformulas.
19. Elektronformula 1. izziņas līmenis zema 2 p. Elementa pazīšana pēc elektronformulas.
20. Nesapāroti elektroni 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nesapāroto elektronu skaita noteikšana.
21. Ķīmiskā saite 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ķīmiskās saites tipa noteikšana savienojumā.
22. Ķīmiskā saite 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ķīmiskās saites tipa noteikšana savienojumā.
23. Elektronegativitāte 1. izziņas līmenis zema 1 p. REN starpības aprēķināšana.
24. Kristāliskais režģis 1. izziņas līmenis zema 1 p. Kristāliskā režģa tipa noteikšana.
25. Kristāliskais režģis 1. izziņas līmenis zema 1 p. Kristāliskā režģa tipa noteikšana.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Jonu uzbūve (2019) Citi vidēja 1 p. Skolēns atpazīst jonus no atomiem, balstoties uz daļiņu protonu un elektronu skaitu.
2. 1. daļa. Jonu veidošanās (2019) Citi vidēja 1 p. Balstoties uz ķīmisko elementu jonu veidošanās procesiem, secina par atomu skaitu, kas nepieciešams, lai izveidotos savienojums ar stabilu elektronu konfigurāciju.
3. 1. daļa. Ķīmiskās saites (2019) Citi vidēja 1 p. Skolēns, balstoties uz ķīmisko elementu relatīvo elektronegativitāti, secina par ķīmiskās saites veidu
4. 1. daļa. Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas (2019) Citi vidēja 1 p. Skolēns secina, kuri ķīmisko reakciju vienādojumi attēlo oksidēšanās-reducēšanās reakcijas.
5. 1. daļa. Jonu saite (2018) Citi vidēja 1 p. Skolēni nosaka, kuros savienojumos ir jonu saite, izmantojot relatīvo energonegativitāti.
6. 1. daļa. Ķīmiskā elementa atoma uzbūve (2018) Citi vidēja 1 p. Skolēni nosaka elementa protonu un elektronu skaitu pēc kodola lādiņa.
7. 1. daļa. Kristālrežģu veidi (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni izvērtē dotos datus par kristālrežģa veidiem un nosaka, kurš kristālrežģa attēls atbilst tā nosaukumam un vielas īpašībām.
8. 2. daļa. Elementu elektronformula (2019) Citi vidēja 1 p. Skolēns uzraksta izotopa elektronformulu.
9. 2. daļa. Kodolreakcijas (2019) Citi vidēja 1 p. Skolēns uzraksta tekstā aprakstīto kodolreakcijas vienādojumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elementārdaļiņas 00:00:00 vidēja 7 p. Protoni; neitroni; elektroni.
2. Izotopi un radioaktivitāte 00:00:00 augsta 21 p. Radioaktīvā sabrukšana; izotopu atommasa.
3. Elektronformulas 00:00:00 vidēja 7 p. Elektronformulu sastādīšana.
4. Ķīmiskā saite un kristāliskais režģis 00:00:00 zema 3 p. REN; ķīmisko saišu veidi; kristālisko režģu veidi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atoma un vielas uzbūve 00:40:00 vidēja 35 p. Tēmas noslēguma kontroldarbs.