Negatīvā logaritma aprēķināšana
Lai veiktu aprēķinus, kas saistīti ar šķīduma pH, nepieciešams veikt logaritmēšanas darbības. To var izdarīt ar zinātnisko kalkulatoru.
calc.PNG
 
Ja tāds kalkulators nav pieejams, tad aprēķinus var veikt datorā.
 
Piemērs:
Jāaprēķina šķīduma pH, kuram H+ koncentrācija ir 0,5 mol/l.
Pēc definīcijas pH ir negatīvais logaritms no hidroksīdjonu H+ koncentrācijas:
pH=lg[H+]pH=lg0,5
 
1. START izvēlnē atrod RUN, uzklikšķina uz tā un ievada tekstu "calc" un nospiež OK:
runcalc.PNG
 
2. Atveras kalkulators:
att_calc_standart.PNG
 
3. Atver izvēlni VIEW un pārslēdz standarta kalkulatoru uz zinātnisko:
 stand_scien.PNG
 
4. Kalkulatorā ievada H+ koncentrāciju 0,5 un nospiež LOG:
05log.PNG
 
5. Iegūst atbildi -0,3.
o5log_atb.PNG
Tā kā pH ir negatīvais logaritms, tad aprēķinātajam logaritmam priekšā jāliek mīnuss. Divi mīnusi dod plusu un beigās iegūtais rezultāts ir pozitīvs skaitlis 0,3.
Atbilde:
pH = 0,3