Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. pH aprēķināšana 2p.
2. pH aprēķināšana 2p.
3. Jonu koncentrācija 2p.