Grūtības pakāpe:
00:50:00

Visi uzdevumi:

18p.
1. Disociācijas vienādojums 1p.
2. Jonu daudzums šķīdumā 2p.
3. pH aprēķināšana 2p.
4. pH aprēķināšana 5p.
5. Sāls šķīduma neitrāla vide 2p.
6. Sāls šķīduma skāba vide 2p.
7. Sāls šķīduma vide 4p.