Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektrolītiskās disociācijas process Skābju, bāzu, sāļu disociācija; disociācijas pakāpe.
2. pH jēdziens un pH vērtības noteikšana Šķīduma pH un tā mērīšana.
3. Negatīvā logaritma aprēķināšana Logaritma aprēķināšana, izmantojot kalkulatoru.
4. Sāļu hidrolīze Hidrolīze atkarībā no sāli veidojošās bāzes un skābes stipruma.
5. Elektrolītu disociētspēja Skābju, bāzu, sāļu disociētspējas raksturojums, sāļu šķīdība ūdenī.
6. Sāļu hidrolīzes reakciju vienādojumi Hidrolīze atkarībā no sāli veidojošās bāzes un skābes stipruma.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Disociācijas vienādojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Disociācijas vienādojuma sastādīšana.
2. Jonu daudzums šķīdumā 1. izziņas līmenis zema 2p. Kopējā jonu daudzuma aprēķināšana, izmantojot disociācijas pakāpes formulu.
3. Sārmu disociācija 1. izziņas līmenis zema 2p. Hidroksīda masas aprēķināšana, ja zināms disociējušo hidroksīdjonu daudzums
4. pH aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Šķīduma pH aprēķināšana, ja zināma ūdeņraža jonu koncentrācija.
5. pH aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Šķīduma pH aprēķināšana, ja zināma hidroksīdjonu koncentrācija.
6. Jonu koncentrācija 1. izziņas līmenis zema 2p. Jonu koncentrācijas aprēķināšana, zinot šķīduma pH vērtību.
7. pH aprēķināšana 1. izziņas līmenis augsta 5p. Atšķaidītas skābes pH aprēķināšana.
8. Sāls šķīduma neitrāla vide 1. izziņas līmenis zema 2p. Noteikt sāls šķīdumu ar neitrālu vidi.
9. Sāls šķīduma skāba vide 1. izziņas līmenis zema 2p. Noteikt sāls šķīdumu ar skābu vidi.
10. Sāls šķīduma bāziska vide 1. izziņas līmenis zema 2p. Noteikt sāls šķīdumu ar bāzisku vidi.
11. Sāls šķīduma vides pētīšana 1. izziņas līmenis vidēja 8p. Pēc laboratorijas darba gaitas apraksta noteikt sāls šķīduma vidi, indikatoru krāsu, pH vērtību.
12. Sāls šķīduma vide 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Pēc laboratorijas darba gaitas apraksta noteikt sāls šķīduma pH vērtību.
13. Hidrolīzes vienādojumi 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Izmantojot sāls šķīduma hidrolīzes vienādojumu prognozet ūdeņraža jonu skaita maiņu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Elektrolītiskā disociācija (2019) Citi vidēja 1p. Skolēns izprot elektrolītiskās disociācijas procesus.
2. 1. daļa. Šķīdumu pH noteikšana (2019) Citi vidēja 1p. Skolēns nosaka šķīduma vidi pēc divu dažādu šķīdumu saliešanas kopā.
3. 1. daļa. Šķīdumu vide (2019) Citi vidēja 1p. Skolēns prognozē šķīduma vidi, balstoties uz citu sāļu ūdens šķīdumu vidēm.
4. 1. daļa. Ūdeņraža saites veidošanās (2019) Citi vidēja 1p. Skolēns nosaka ķīmiskās saites veidu.
5. 1. daļa. Vielu parādības (2019) Citi vidēja 1p. Skolēns secina par vielu parādībām, balstoties uz doto situāciju.
6. 1. daļa. Sārmaina vide (2018) Citi vidēja 1p. Skolēni nosaka, kuram ūdens šķīdumam ir sārmaina vide.
7. 1. daļa. Ūdeņraža jonu koncentrācija (2017) Citi vidēja 1p. Izmantojot šķīduma pH skaitlisko vērtību, skolēni aprēķina ūdeņraža jonu koncentrāciju šķīdumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Treniņš "pH līmenis un jonu koncentrācija" 00:00:00 zema 6p. pH aprēķinu uzdevumi.
2. Treniņš par tēmu "Elektrolītiskā disociācija" 00:50:00 vidēja 18p. Dažāda tipa uzdevumi par tēmu "Elektrolītiskā disociācija". Aprēķinu veikšana, laboratorijas darba rezultātu prognozēšana, teorētisko zināšanu pārbaude.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mājasdarbs par tēmu "Elektrolītiskā disociācija" 00:50:00 vidēja 20p. Dažāda tipa uzdevumi par tēmu "Elektrolītiskā disociācija". Aprēķinu veikšana, laboratorijas darba rezultātu prognozēšana, teorētisko zināšanu pārbaude.