Teorija

Uzdevumi

1. Reakcijas molekulārais vienādojums

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Neitralizācijas reakcija

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Neitralizācijas reakcija

Grūtības pakāpe: augsta

6

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 1. daļa. Aprēķini, balstoties uz ķīmiskās reakcijas vienādojumu (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 1. daļa. Joni ūdens šķīdumos (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļa. Jonu apmaiņas reakcijas (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 1. daļa. Sāļu nosaukumi (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 2. daļa. Ķīmisko reakciju pazīmes (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 2. daļa. Ķīmisko reakciju pazīmes (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. 2. daļa. Katlakmens (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. 2. daļa. Elektronu bilances vienādojumi (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem