Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Jonu reakcijas elektrolītu šķīdumos Jonu vienādojumi; saīsinātie jonu vienādojumi; jonu pierādīšana.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķīmiskā reakcija Ķīmisko reakciju iedalījums.
2. Neitralizācijas reakcijas Normālo, skābo, bāzisko sāļu rašanās neitralizācijas reakcijās.
3. Oksidēšanās - reducēšanās reakcijas elektrolītu šķīdumos Kālija permanganāta un nātrija sulfīta oks - red reakcija skābā, neitrālā un bāziskā vidē.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reakcijas molekulārais vienādojums 1. izziņas līmenis zema 2p. Molekulārā vienādojuma papildināšana.
2. Neitralizācijas reakcija 1. izziņas līmenis zema 2p. Alumīnija hidroksīda un sālsskābes neitralizācijas reakcija. Aprēķinu uzdevums.
3. Neitralizācijas reakcija 1. izziņas līmenis augsta 6p. Slāpekļskābes reakcija ar magnija oksīdu. Aprēķinu uzdevums.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Aprēķini, balstoties uz ķīmiskās reakcijas vienādojumu (2019) Citi vidēja 1p. Skolēns veic aprēķinus, izmantojot ķīmiskās reakcijas vienādojumu.
2. 1. daļa. Joni ūdens šķīdumos (2019) Citi vidēja 1p. Skolēns secina par vielu savstarpējo reaģētspēju.
3. 1. daļa. Jonu apmaiņas reakcijas (2017) Citi vidēja 1p. Skolēni secina par jonu apmaiņas iespēju.
4. 1. daļa. Sāļu nosaukumi (2017) Citi vidēja 1p. Skolēns atpazīst sāļu nosaukumus pēc dotām ķīmiskām formulām.
5. 2. daļa. Ķīmisko reakciju pazīmes (2019) Citi vidēja 1p. Skolēns prognozē krāsu maiņu eksperimenta gaitā.
6. 2. daļa. Ķīmisko reakciju pazīmes (2019) Citi vidēja 2p. Skolēns secina par eksperimenta novērojumiem, balstoties uz izejvielām.
7. 2. daļa. Katlakmens (2018) Citi vidēja 3p. Skolēni uzraksta vienādojumu vienai katlakmens sastāvdaļas reakcijai ar sālsskābi.
8. 2. daļa. Elektronu bilances vienādojumi (2017) Citi vidēja 3p. Skolēni sastāda elektronu bilances vienādojumu un izvieto koeficientus, izmantojot molekulāro vienādojumu.