Ķīmiskā reakcija - ķīmisko saišu pārtrūkšana un veidošanās
Vielu veidojošās daļiņas - atomi, molekulas vai joni - vienmēr atrodas haotiskā siltumkustībā. Par to liecina gan dažādu krāsu šķīdumu pakāpeniska sajaukšanās, gan smaržu izplatīšanās telpā.
Siltumkustības dēļ notiek daļiņu sadursmes - daļiņas kā bumbiņas elastīgi atlec cita no citas un no trauka sienām. Bet var arī notikt tā, ka šādas sadursmes dēļ daļiņas satuvinās, sabrūk molekulā esošās ķīmiskās saites un izveidojas jaunas saites, kuru rezultātā rodas jauns ķīmiskais savienojums.
 
YCUZD_070223_5011_156.svg
 
Vielas, kuras reakcijas rezultātā pārvēršas, sauc par izejvielām, bet vielas, kas rodas no izejvielām, sauc par produktiem.
IzejvielasreakcijaProdukti
 
Vielu pārvērtības ir ļoti dažādas, un tās var klasificēt gan pēc izejvielu un reakcijas produktu skaita un sastāva, gan pēc reakcijas virziena, gan arī pēc citām pazīmēm.
 
Pēc izejvielu un reakcijas produktu skaita un sastāva ķīmiskās reakcijas iedala: savienošanās, sadalīšanās, aizvietošanās un apmaiņas reakcijas.
 
Ķīmiskās reakcijas, kas norisinās starp divām saliktām vielām, kuru rezultātā tās apmainās ar savām sastāvdaļām, veidojot jaunas vielas, sauc par apmaiņas reakcijām. Apmaiņas reakcijās pārtrūkst ķīmiskās saites starp izejvielas veidojošām daļiņām un rodas jaunas ķīmiskās saites starp citām daļiņām, veidojot jaunas saliktas vielas. Apmaiņas reakcijas, kas notiek starp joniem, sauc par jonu apmaiņas reakcijām.
 
Pēc ķīmiskās reakcijas virzības izšķir tiešās reakcijas un pretreakcijas.
 
Piemērs:
Tiešā reakcija norisinās virzienā no izejvielām uz reakcijas produktiem:
H2CO3Izejvielastiešā reakcijaH2O+CO2Produkti
Pretreakcija norisinās pretējā virzienā - no reakcijas produktiem uz izejvielām:
H2CO3IzejvielaspretreakcijaH2O+CO2Produkti
 
Atkarībā no tā, vai tiešā reakcija un pretreakcija norisinās vienlaicīgi vai nē, ķīmiskās reakcijas iedala apgriezeniskajās un neapgriezeniskajās reakcijās.
Ja notiek tikai tiešā reakcija, tad šādu ķīmisku reakciju sauc par neapgriezenisku reakciju.
 
Piemērs:
Reakcija starp oglekli un skābekli ir neapgriezeniska:
C+O2CO2
 
Ja ķīmiskā reakcija norisinās savstarpēji pretējos virzienos - tiešās reakcijas un pretreakcijas, tad tā ir apgriezeniska reakcija. Šajā reakcijā vienlaicīgi no izejvielām rodas reakcijas produkti un no reakcijas produktiem rodas izejvielas.
Izejvielaspretreakcijatiešā reakcijaProdukti
Divas pretēji vērstas bultiņas starp reakcijas izejvielām un produktiem rāda, ka ķīmiskā pārvērtība ir apgriezeniska.
 
Piemērs:
Reakcija starp ūdeņradi un jodu ir apgriezeniska:
H2+I22HI