Teorija

Uzdevumi

1. Ķīmiskās reakcijas ātrums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Ķīmiskās reakcijas ātruma maiņa, paaugstinot temperatūru

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Spiediena / koncentrācijas izmaiņa

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Ķīmiskās reakcijas ātruma maiņa, mainot koncentrāciju

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Tiešās un pretreakcijas ātruma maiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Siltumefekts

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Siltuma daudzums

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Gāzveida vielas tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Vielas masa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Ķīmisko reakciju ātrums

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Ķīmiskā līdzsvara novirzīšanās

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Līdzsvara konstantes izteiksme

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Koncentrācijas

Grūtības pakāpe: augsta

5

Metodiskie materiāli