Teorija

Uzdevumi

1. Tilpuma mēru pārveidošana (uz kubikmetru)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Tilpuma mēri. Litrs, mililitrs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Tilpuma vienību pārveidošana (no kubikmetra)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Tilpuma noteikšana ar iegremdēšanas metodi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Dažādu masas vienību pārveidošana SI vienībās

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Masas vienības. Izteikt g norādītajās masas vienībās: kg, cnt, mg

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Izteikt cnt norādītajās masas vienībās: t, kg, g, mg

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Papīra loksnes masas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Blīvuma tabulas izmantošana masas noteikšanai

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Stieņu garumu salīdzināšana, izmantojot blīvumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Blīvumu salīdzināšana vienādas masas ķermeņiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Šķidrumu tilpumu un blīvumu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Blīvuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Blīvumu salīdzināšana. Noskaidrot, vai lode ir ar tukšu vidu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Izpratnes jautājumi par blīvuma mērvienībām un formulu

Grūtības pakāpe: zema

3
17. Ķermeņa masas aprēķināšana, izmantojot blīvuma formulu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Ķermeņa tilpuma aprēķināšana, izmantojot blīvuma formulu

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Tilpuma mēri

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Masa

Grūtības pakāpe: vidēja

11
3. Blīvums

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Metodiskie materiāli