Teorija

Uzdevumi

1. Tilpuma mēru pārveidošana (uz kubikmetru)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Tilpuma mēri. Litrs, mililitrs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Tilpuma vienību pārveidošana (no kubikmetra)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Tilpuma noteikšana ar iegremdēšanas metodi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Dažādu masas vienību pārveidošana SI vienībās

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Masas vienības. Izteikt g norādītajās masas vienībās: kg, cnt, mg

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Izteikt cnt norādītajās masas vienībās: t, kg, g, mg

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Papīra loksnes masas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

1. Tilpuma mēri

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Masa

Grūtības pakāpe: vidēja

11
3. Blīvums

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem