Cietu ķermeņu tilpumu var noteikt
  1. ar iegremdēšanas paņēmienu;
  2. ar ģeometrijas formulām.
 
Neregulāra ķermeņa tilpumu nosaka ar iegremdēšanas paņēmienu: 
  1. mērcilindrā ielej ūdeni un nosaka tā tilpumu;
  2. ūdenī iegremdē ķermeni un nosaka ūdens un ķermeņa kopējo tilpumu;
  3. ķermeņa tilpumu aprēķina, ja no kopējā tilpuma atņem sākotnējo tilpumu.
 
Aprēķināsim zīmējumā dotā ķermeņa tilpumu.
 
cylinder_stone.svg
 
  1. Ūdens tilpums ir 20 ml;
  2. ūdens un ķermeņa kopīgais tilpums ir 40 ml;
  3. 40 - 20 = 20 (ml)
Ķermeņa tilpums ir 20 mililitri.
 
Regulāras formas ķermeņu tilpumu var rēķināt ar ģeometrijas formulām.
 
Taisnstūra paralēlskaldņa tilpumu aprēķina, sareizinot garumu, platumu un augstumu.
par.svg
Ja paralēlskaldņa garums ir l1, platums l2, augstums l3, tad tilpums ir V=l1l2l3
Cilindra tilpums ir vienāds ar pamatnes laukuma un augstuma reizinājumu.
cil.png
Vc=SpamH=πR2H, kur \(R\) ir cilindra pamata rādiuss, bet π3.
Aprēķināsim cilindra tilpumu, ja tā pamata rādiuss ir 2 cm, bet augstums 4 cm, ja π3.
Vc=πR2H=3224=344=48cm3
Lodes tilpuma formula: Vl=43πR3, kur \(R\) ir lodes rādiuss.
Atsauce:
http://www.physics-chemistry-class.com/chemistry/measuring-cylinder-graduated-cylinder.html