Šķidruma tilpuma noteikšanai izmanto speciālus mērtraukus, mērcilindrus - caurspīdīgus cilindra veida traukus ar iedaļām.
 
Šķidrumu ielej mērtraukā un uz tā korpusa nolasa tilpumu. Lai mērījumu nolasītu precīzi, jāskatās pareizā leņķī. Skat. attēlā. 
 
level_chk.svg
 
Lai noteiktu attēlā redzamā šķidruma tilpumu, ir jānosaka iedaļas vērtība.
Iedaļas vērtība ir 100505=10(ml)
Šķidruma tilpums ir 50+410=50+40=90(ml).
 
Mērtrauki var būt ar dažādu mērapjomu.
Skolā parasti izmanto mērtraukus, kuru mērapjoms ir mazāks par litru un tilpumu mēra mililitros (ml).
 
Mililitrs nav SI vienība, tādēļ jāzina to saistība ar decimālajām vienībām.
mililitrs.svg litrs.svg kubikmetrs.svg      
1ml=1cm31000ml=1l=1dm31000l=1m3
1m3=1000dm3=1000000cm3=1000000ml1ml=1cm3=11000dm3=11000000m3=0,000001m3 
 
Ievēro!
kubm2.svg
 
Piemērs:
Izsaki kubikmetros \(23\) mililitrus!
 
1ml=1cm3=11000000m3=0,000001m323ml=231000000m3=0,000023m3
 
Atbildi var rakstīt ar daļu vai ar decimāldaļu.
 
Atsauce:
http://www.physics-chemistry-class.com/chemistry/measuring-cylinder-graduated-cylinder.html