Senāk latvieši tilpumu mērīja siekos, riekšavās, tīnēs, pūros, cibās, stopos, karotēs.
1 tīne = 3 pūri = 9 sieki = 720 riekšavas = 162 stopi = 208 litri.
Daudzi no senajiem mēriem sen jau aizmirsti.
Starptautiskajā vienību sistēmā tilpuma pamatvienība ir kubikmetrs m3.
6.svg
 
Sadzīvē sastopama tilpuma vienība ir litrs l. Tā nosaukta franču vīndara Litra vārdā.
Litrs ir kubikdecimetrs: 1l=1dm3         
Mērcilindru iedaļas parasti ir izteiktas mililitros (ml): 1ml=1cm3.
Fizikā ir svarīga prasme pāriet no vienas mērvienības uz citu. Izpēti sekojošas sakarības:
 
1m3=10dm10dm10dm=1000dm31m3=100cm100cm100cm=1000000cm31m3=1000mm1000mm1000mm=1000000000mm3
1dm3=110m110m110m=11000m3=0,001m3

1cm3=1100m1100m1100m=11000000m3=0,000001m3

1mm3=11000m11000m11000m=11000000000m3=0,000000001m3
 
Uzziņai dažas angļu nemetriskās tilpuma vienības:
Akrpēda = 1233,48 m3
Kubikcolla = 16,39 cm3
Naftas barels = 158,99 dm3
Bušelis (ASV) = 35,24 dm3
Šķidrumu galons (ASV) = 3,78 dm3
Pinte = 0,57 dm3
 
Atsauce:
Lietišķā fizika/.Leonīds Antons. Rīga - Zvaigzne 1994. izmantotā literatūra 1.lpp.