Teorija

Senāk latvieši tilpumu mērīja siekos, riekšavās, tīnēs, pūros, cibās, stopos, karotēs.
1 tīne = 3 pūri = 9 sieki = 720 riekšavas = 162 stopi = 208 litri.
Daudzi no senajiem mēriem sen jau aizmirsti.
Starptautiskajā vienību sistēmā tilpuma pamatvienība ir kubikmetrs m3.
cubic_meter1.png
 
Sadzīvē sastopama tilpuma vienība ir litrs l. Tā nosaukta franču vīndara Litra vārdā.
Litrs ir kubikdecimetrs: 1l=1dm3         
Mērcilindru iedaļas parasti ir izteiktas mililitros (ml): 1ml=1cm3.
Fizikā ir svarīga prasme pāriet no vienas mērvienības uz citu. Izpēti sekojošas sakarības:
 
1m3=10dm10dm10dm=1000dm31m3=100cm100cm100cm=1000000cm31m3=1000mm1000mm1000mm=1000000000mm3
1dm3=110m110m110m=11000m3=0,001m3

1cm3=1100m1100m1100m=11000000m3=0,000001m3

1mm3=11000m11000m11000m=11000000000m3=0,000000001m3
 
Uzziņai dažas angļu nemetriskās tilpuma vienības:
Akrpēda = 1233,48 m3
Kubikcolla = 16,39 cm3
Naftas barels = 158,99 dm3
Bušelis (ASV) = 35,24 dm3
Šķidrumu galons (ASV) = 3,78 dm3
Pinte = 0,57 dm3
 
Atsauce:
Lietišķā fizika/.Leonīds Antons. Rīga - Zvaigzne 1994. izmantotā literatūra 1.lpp.