Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Tilpuma mēru pārveidošana (uz kubikmetru) 3p.
2. Tilpuma noteikšana ar iegremdēšanas metodi 3p.
3. Paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana 2p.