Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Masa. Izsaki kg norādītajās masas vienībās 4p.
2. Masa. Izsaki t norādītajās masas vienībās 4p.
3. Masas mēru pamatvienība 1p.
4. Masa. Kilogramu pārveidošana par g teksta uzdevumā 2p.