Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Blīvuma tabulas izmantošana masas noteikšanai 1p.
2. Stieņu garumu salīdzināšana, izmantojot blīvumu 1p.
3. Šķidrumu tilpumu un blīvumu salīdzināšana 1p.
4. Blīvuma aprēķināšana 2p.