Teorija

Uzdevumi

1. Skaņas avotam atbilstošās svārstību frekvences noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Skaņas skaļumam atbilstošo decibelu (dB) noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Skaņas ātrums dažādās vidēs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Skaņas ātrums. Zibens attāluma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Atbalss. Attāluma līdz šķērslim noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Skaņas ātrums ūdenī. Laika aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Dzirde. Auss uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Muzikāla skaņa. Toņi. Toņu frekvences. Oktāva

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Ultraskaņa. Infraskaņa. Svārstību veida noteikšana pēc svārstību frekvences

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Dzīvo būtņu skaņas uztveršanas diapazona noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Ultraskaņa. Dziļuma noteikšana ar eholoti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Skaņa. Pamatjēdzienu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Pārbaudi zināšanas par skaņas rašanos un izplatīšanos!

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Pārbaudi zināšanas par skaņu veidiem, skaņas uztveršanu!

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Pārbaudes darbiņš Skaņa

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Metodiskie materiāli