Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Svārstību periods. Svārstību frekvence
2. Skaņas avots. Svārstību frekvence
3. Skaņas skaļums
4. Ātrums Ātruma atkarība no ceļa un laika
5. Skaņas ātrums. Atbalss. Reverberācija. Skaņas viļņi
6. Skaņas uztveršana. Auss uzbūve
7. Muzikāla skaņa. Tonis. Oktāva. Tembrs
8. Ultraskaņa. Infraskaņa

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svārstību perioda aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Mēra un aprēķina svārstību periodu un frekvenci. (D.9.3.1.2.)
2. Svārstību skaita aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmanto sakarības un aprēķina svārstību skaitu.
3. Svārstību perioda aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Mēra un aprēķina svārstību periodu un frekvenci. (D.9.3.1.2.)
4. Dzīvo būtņu skaņas uztveršanas diapazona noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina dažādu skaņu frekvences un nosaka, kuras no tām ir dzirdamas.
5. Skaņas avotam atbilstošās svārstību frekvences noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina dažādu skaņu frekvences.
6. Skaņas ātrums dažādās vidēs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina skaņas viļņa izplatīšanos dažādos materiālos. (D.9.2.1.2.)
7. Skaņas ātrums. Zibens attāluma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina attālumu līdz skaņas avotam. (D.9.2.1.2.)
8. Ultraskaņa. Dziļuma noteikšana ar eholoti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina attālumu līdz skaņas avotam. (D.9.2.1.2.)
9. Skaņas ātrums ūdenī. Laika aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina laiku, kurā izplatās signāls.
10. Ultraskaņa. Infraskaņa. Svārstību veida noteikšana pēc svārstību frekvences 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noskaidro skaņas frekvences diapazonus,
11. Skaņa. Pamatjēdzienu pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamatjēdzienu zināšanas pārbaude.
12. Skaņas skaļumam atbilstošo decibelu (dB) noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka skaņas intensitātes līmeni.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Muzikāla skaņa. Toņi. Toņu frekvences. Oktāva Citi vidēja 2p. Salīdzina dažādu mūzikas instrumentu skaņas. (D.9.2.1.3.; D.9.3.1.2.)
2. Atbalss. Attāluma līdz šķērslim noteikšana Citi vidēja 3p. Aprēķina attālumu līdz skaņas avotam. (D.9.2.1.2.)