Uzdevumi

1. Garuma mēru pārveidošana (no cm uz m un mm)

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Garuma vienību pārveidošana (no m uz mm; cm; km)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Ceļa garuma noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Garuma vienību pārveidošana: (no cm uz mm; dm; m; km)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Laukuma vienību pārveidošana SI vienībās

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Laukuma mēri. Pāreja no ha uz kvadrātmetriem

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Laukuma mēri. Āri. Pāreja uz ha, SI vienībām

Grūtības pakāpe: vidēja

5
8. Decimāldaļu noapaļošana

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Garuma mēri

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Laukuma mēri

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem